2023ko azaroak 30

Aldaketa, 2024ko ordenantza fiskaletan. Hasierako onespena.

Lesakako Udalak, 2023ko azaroaren 29an eginiko osoko bilkuran, honako erabaki hau hartu zuen, besteak beste:

Bandoa>>>

Volver arriba