Cederna Garalur publica una guía gratuita sobre la banda ancha dirigida a entidades públicas y ciudadanía de la Montaña de Navarra

Noticias

[:eu]Cederna Garalur Elkarteak banda zabalari buruzko gida eman du argitara, Nafarroako Mendialdeko toki-erakundeei eta herritarrei bideratuta.

Gidak hamaika kapitulu ditu, bi zatitan banaturik:

  • Lehen kapituluak herritarrei, oro har, bideratuta daude, eta banda zabalari eta konektibitateari buruzko kontsulta ohikoenak laburbilduta eta modu didaktikoan azaltzen dituzte; besteak beste, banda zabaleko sare-motak, horien gaitasuna eta jasan ditzaketen zerbitzuak, baita edukiak Internet bidez banatzeko merkataritza-ereduak ere.
  • Bigarren zatia toki-erakundeei bideratuta dago. Horretan, telekomunikazio-sare baten kudeaketa-ereduak eta sareak hedatzeko eskualdeetako eta nazioko planak azaltzen dira. Azken kapituluek banda zabaleko telekomunikazio-sareak hedatzeari buruz indarrean dagoen legeriaren alderdi garrantzitsuenak jasotzen dituzte.

Gida gaztelaniaz dago jada Elkartearen webgunean, eta aurki argitaratuko da euskaraz. Halaber, Elkarteak gida aurkezteko online lan-saioak antolatzeko asmoa du.

Banda zabaleko lantaldearen emaitzetako bat da dokumentu hau. Lantaldea Elkarteko Zuzendaritza Batzordeak sustatu du. Lantaldea 2020. urtearen hasieran eratu zen, helburu bikoitzarekin:

  • Elkartera bildutako toki-erakundeek banda zabalari buruz egindako kontsultei erantzutea.
  • Nafarroako Mendialdean konektibitatea hobetzea sustatzea, tokiko entitateen eskariak Nafarroako Gobernura bideratzea, eta gure lurraldeetan abian jarritako esperientziak eta konponbideak partekatzea.

Cederna Garalur Elkartearen iritziz, dokumentu bizia da; ekarpen berriekin eta Telekomunikazioen Lege Orokor berriaren berrikuntzekin eguneratuko da (legearen aurreproiektua izapidetze-fasean dago).

Gidaren argitalpena eta Nafarroako Gobernuaren 2020-2024 aldirako banda zabaleko II. Panaren aurkezpena batera izan dira, eta Ibon Mimentza Elkarteko kudeatzaileak nabarmendu duenez, garai batean non “pandemiak eragindako egoerak erakutsi digun banda zabala funtsezko zerbitzua dela enpresentzat, administrazio publikoentzat eta, batez ere, gure bizilagunen ongizaterako, hezkuntzarako, familien arteko komunikaziorako edo aisialdirako“. Ildo horretan, gidak Nafarroako Mendialdean eten digitala ezabatzen lagunduko duen tresna izan nahi du.[:es]La Asociación Cederna Garalur ha publicado una guía sobre banda ancha dirigida a las entidades locales así como a la ciudadanía de la Montaña de Navarra.

La guía consta de once capítulos, divididos en dos partes:

  • Los primeros capítulos están dirigidos a la ciudadanía en general, y explican de manera resumida y didáctica las consultas más habituales sobre la banda ancha y la conectividad, como los tipos de redes de banda ancha, su capacidad y los servicios que pueden soportar, así como los modelos comerciales de distribución de contenidos por Internet.
  • La segunda parte está dirigida a las entidades locales, en que se exponen los modelos de gestión de una red de telecomunicaciones, y planes regionales y nacionales para el despliegue de redes. Los últimos capítulos recogen los aspectos más importantes de la legislación vigente en cuanto al despliegue de redes de telecomunicaciones de banda ancha.

La guía está ya disponible en castellano en la página web de la Asociación, y próximamente se publicará en euskera. Asimismo, la Asociación tiene previsto organizar sesiones de trabajo online para presentar la guía.

Este documento es uno de los resultados del Grupo de Trabajo de Banda Ancha promovido por la Junta Directiva de la Asociación. Este Grupo nació a principio de 2020 con un doble objetivo:

  • Atender las consultas sobre banda ancha realizadas desde las entidades locales asociadas a la entidad.
  • Promover la mejora de la conectividad en la Montaña de Navarra canalizando las demandas de las entidades locales hacia Gobierno de Navarra y compartiendo experiencias y soluciones puestas en marcha en nuestros territorios.

Esta guía es un documento vivo, que se actualizará con nuevas aportaciones y las novedades de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, cuyo anteproyecto está en fase de tramitación.

La publicación coincide con la presentación del Plan de Banda Ancha 2020-2024 de Gobierno de Navarra, y en una época en la  que,  como destaca Ibon Mimentza, gerente de la Asociación, “la situación provocada por la pandemia nos ha demostrado que la banda ancha es una infraestructura básica para las empresas, las administraciones públicas, y sobre todo, para el bienestar de nuestros vecinos y vecinas, para la educación, la comunicación entre familias o el ocio”. En este sentido, la guía pretende ser un instrumento que contribuya a eliminar la brecha digital en la Montaña de Navarra.[:]

Volver arriba