Lesakako Udala - Ayuntamiento de Lesaka


Zergadunen Egutegia

Borondatezko ordainketaren epemugak

Zergadunen egutegiaa 2020 >>>

Ibilgailuen zerga (zirkulazioa edo biñeta): martxoaren 31

Larreak: Maiatzaren 31

Jarduera ekonomikoaren gaineko zerga: Ekainaren 30a

 Sanferminetako programako iragarkiak: Ekainaren 30a

 Hiri eta landatar kontribuzioa: Uztailaren 31

Askotariko kanonak eta zoru publikoaren okupazioa: Irailaren 30a

HBG edo gainbalioak (plusbaliak): jakinerazpenetik 30egun baliodunak

Ura eta Saneamendua: lauhilero eginen dira kitapenak, lauhilabetekoa bukatu eta ondorengo hilabetean

Musika eskola: hilabetero kobratuko da

Zerga-zorrak (tasen kitapenak, aldizkakoak ez diren zergak): jakinerazpenetik 30 egun baliodun.

 Zerga-zor ez direnak (prezio publikoak, isunak, zergak,…): jakinerazpenetik 30 egun baliodun.

 OHARRAK:

– Helbideratuak diren erreziboak borondatezko ordainketaren epemuga baino 15 egun lehenago kobratuko dira.

– Ordaintzen ez bada, borondatezko ordainketaren epemugak erabakiko du premiamendu-prozeduraren hasiera. Ondorioz, Zerga Orokorrako Foru Legearen 117. artikuluak ezartzen dituen errekarguak jarriko dira.